0

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Carola van Benthum, gevestigd te Boxmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 's Hertogenbosch onder nummer 16083939.

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Carola van Benthum. Door artikelen bij Carola van Benthum te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De kleding en accessoires van Carola van Benthum zijn exclusief verkrijgbaar in onze online winkel en boetiek in Boxmeer. De schoenen, tassen en accessoires zijn van hoge kwaliteit. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle producten die in het assortiment van Carola van Benthum zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan damesartikelen moeten voldoen. Carola van Benthum kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Carola van Benthum verkochte producten.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Carola van Benthum kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Carola van Benthum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Carola van Benthum is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Carola van Benthum zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Carola van Benthum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Op ritsen van de kledingstukken zit helaas geen garantie.

OVERMACHT

Carola van Benthum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Carola van Benthum omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Carola van Benthum. Carola van Benthum heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Carola van Benthum zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Carola van Benthum gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

VRAGEN / KLACHTEN

Carola van Benthum streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Carola van Benthum, dan wordt Carola van Benthum daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Voor contact mail naar info@carolavanbenthum.nl We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot 1 maand na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Carola van Benthum.

OVERIGE BEPALINGEN

Carola van Benthum heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.